Complexe maatschappelijke uitdagingen kan je enkel succesvol aanpakken door participatie en cocreatie. Productief samenwerken is essentieel voor het realiseren van je eigen maatschappelijke doelstellingen én die van je partners.

Het netwerkatelier begeleidt organisaties en mensen om te groeien in de onderlinge samenwerking en om ‘al doende’ meer productiviteit en impact te genereren.

Je leert door de complexiteit van je netwerk te navigeren en in te zetten op collectieve wijsheid en intrinsieke motivatie.

Het netwerkatelier is een initiatief van Levuur, een coöperatieve organisatie gespecialiseerd in cocreatie, transitie en doorbraaktrajecten.

Voor netwerkorganisaties en gangmakers van netwerken

Netwerkorganisaties

Voor organisaties die de eigen expertise rond samenwerken en netwerken willen versterken, kan een netwerkatelier op maat worden ingericht (inhouse). Dat kan voor organisaties die willen groeien naar een netwerkorganisatie en in een netwerk willen samenwerken met een veelheid van partners (externe focus). Ook voor organisaties die de interne netwerken en samenwerking willen versterken door zelfsturing te introduceren en te versterken (interne focus) kan een netwerkatelier op maat worden uitgewerkt.

Professionals

Levuur zet een netwerkatelier op voor verantwoordelijken, trekkers, duwers en gangmakers van netwerken en samenwerkingsverbanden (open aanbod).  Daarmee richten we ons op professionals met verantwoordelijkheid voor complexere samenwerkingsverbanden die willen werken aan de eigen aanpak om tot duurzame samenwerkingsresultaten te komen: coördinatoren, diensthoofden, streekmanagers, sectorverantwoordelijken, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectverantwoordelijken, beleidsmedewerkers, wijkmanagers, …die willen werken aan de eigen aanpak om tot duurzame samenwerkingsresultaten te komen

Klein team binnen een groot netwerk

Leen Van Lindt is partner bij de coöperatie Levuur. Als ervaren procesbegeleidster begeleidt ze mensen, teams en organisaties in duurzaam samenwerken. Ze is vertrouwd met multipartijsamenwerking en de krachten die daarbinnen spelen. Via participatie helpt zij om de diversiteit aan perspectieven, rollen en posities zichtbaar en bespreekbaar te maken en op die manier te komen tot nieuwe inzichten, gedragen doelen en duurzame besluiten.

Peter De Greef ondersteunt organisaties, bedrijven en lokale besturen in het samenwerken door de aanwezige expertise authentiek te verbinden met de intenties en engagementen van de betrokkenen in een gemeenschappelijk streven. Hierbij wendt hij de expertise aan die hij verwierf bij het begeleiden van het lokaal overleg kinderopvang en als coördinator van het centrum kinderopvang De Koepel te Kortrijk.

Het netwerkatelier is en initiatief van Peter en Leen. Het is gegroeid uit een intense samenwerking met onze collega’s van Levuur. Met een klein team werken wij binnen een groot netwerk van collega’s, partners en opdrachtgevers.

Zin om samen te werken?

Contacteer ons

We komen graag naar je toe voor een verkennend gesprek. Heb je nog vragen? Bel of mail ons.