Nieuwe vaardigheden en attitudes

Succesvolle samenwerking in goede banen leiden, vraagt stielkennis. Het hanteren van andere en nieuwe instrumenten, competenties, vaardigheden en attitudes is nodig. Daarom ontwikkelde Levuur het netwerkatelier voor verantwoordelijken, trekkers, duwers en gangmakers van netwerken en samenwerkingsverbanden.

In het netwerkatelier verwerf je ‘al doende’ inzichten en handvaten die je in staat stellen om door de complexiteit van je netwerk te navigeren door in te zetten op collectieve wijsheid en intrinsieke motivatie.

Hands-on naar straffe praktijk

Het netwerkatelier is een werkplaats waarin we gereedschappen samenbrengen en waarbij we samen onze handen vuil maken. Onder begeleiding van ervaren procesbegeleiders wordt er geëxperimenteerd, gecheckt, gedeeld, gevallen en opgestaan om al doende te ontdekken wat voor jou werkt. In het atelier werk je samen met anderen je eigen praktijk verder uit: je leert interventies ontwerpen op maat van jouw praktijk en netwerk, verscherpt eigen doelstellingen, tekent een netwerkmodel uit, schrijft een draaiboek uit, ontwerpt concrete realisaties, … Zo slaag je er in doorbraken op het terrein te faciliteren. Ervaren procesbegeleiders stellen hun gereedschapskoffer en hun expertise ter beschikking.

Wat neem je mee?

Uiteraard ga je naar huis met nieuwe instrumenten, inzichten, vaardigheden en attitudes om je eigen samenwerkingsverbanden op een hoger niveau te tillen.

Je maakt:
je leert passende interventies en doorbraken te ontwerpen, je maakt een stakeholdermapping, werkt aan een dynamische en co-creatieve sessie met bijhorend draaiboek, …

Je krijgt:
een repertorium aan instrumenten en vaardigheden in samenwerken: hoe eigenaarschap stimuleren, hoe de eigen agenda afstemmen met de agenda’s van andere organisaties, hoe vertrouwen opbouwen als begeleider, hoe omgaan met tegenslagen en weerstand, …

Je ontwikkelt:
een professionele stijl als netwerkbegeleider, leiderschapskwaliteiten, een verbindende, oplossingsgerichte houding en aanpak, …

Je maakt deel uit van:
een exclusief netwerk van andere netwerkleiders waarop je beroep kan doen en waarbij je stimulansen krijgt om elkaar in de eigen praktijk te ondersteunen.

In coproductie met de VVSG vinden er in 2019 twee netwerkateliers plaats in Gent en Antwerpen. Inschrijven kan via www.vvsg.be