Het creëren van succesvolle samenwerking is een intens leerproces. De complexiteit kan tijdelijk een nabije externe begeleiding noodzakelijk maken. In deze begeleiding zetten we tegelijk in op het versterken van de impact van de samenwerking en op het vermogen om deze impact te doen groeien.
We gaan samen aan de slag om interventies te ontwerpen. Waar dit gewenst is ondersteunen we de interventie. We nemen dus een begeleidende en stimulerende rol op zodat onze begeleiding de kracht van de samenwerking en de expertise om deze kracht verder te ontwikkelen gegroeid zijn.

Verbinden van de drijfveren (de why?)
We bekijken welk urgent en intrigerend vraagstuk voorligt en hoe we dit samen met de belanghebbenden scherper kunnen krijgen.

Stakeholders in beeld krijgen
Samen brengen we in kaart wie invloed en wie zich betrokken voelt bij het aan te pakken vraagstuk. We bekijken hoe met deze stakeholders het gesprek aangaan.

Ambitie concretiseren
Door samen op zoek te gaan hoe we de persoonlijke drijfveren van de stakeholders kunnen verbinden, ontwerpen we een proces om de gezamenlijke ambitie te concretiseren. Uiteraard trachten we de stakeholders maximaal aan dit proces te laten participeren.

Netwerkmodel ontwerpen
Vanuit de concreet geformuleerde ambitie ontwerpen we samen met de betrokkenen wie waartoe, hoe en wanneer elkaar best kan ontmoeten. We zoeken samen uit welke partnerschappen noodzakelijk zijn en hoe deze geconcretiseerd worden. Via het netwerkmodel werken we samen aan ritme en kadans in het netwerk zodat zich een duurzame dynamiek kan ontwikkelen.

Naar concrete realisaties en meerwaarde
Samen ontwerpen en begeleiden we interventies die leiden naar concrete realisaties. Zo kunnen de stakeholders de meerwaarde van de samenwerking creëren en ervaren.