In de inspiratiesessies laten we je proeven van handvaten, tools en interventies om de impact van samenwerking en netwerking te versterken.

Om in netwerken tot doorbraken en impact te komen, vraagt creativiteit en innovatievermogen. Welke elementen spelen hierop in? Welke zijn van belang voor jouw context? Wat zouden mogelijke eerste stappen zijn. Door samen aan de slag te gaan rond zulke vragen, ontwikkelen we tijdens een inspiratiesessie nieuwe perspectieven waarbij opportuniteiten naar boven drijven.