Multi-partij opdrachten binnen netwerken

 • 19 organisaties kinderopvang: begeleiding ondersteuningsnetwerk kinderopvang
 • Provincie Antwerpen: visie en samenwerking met partners rond Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand
 • District Borgerhout: verandertraject lokaal cultuurbeleid Borgerhout 2.0. Naar netwerk van interne en externe cultuurpartners.
 • District Antwerpen: Inspiratiedag 10 jaar ontmoetingscentrum Nova. De netwerkorganisatie als kansrijke omgeving.
 • Kind en Gezin: ontwikkelen beleidsaanpak rond inclusieve kinderopvang
 • Kortrijk: Lokaal samenwerkingsverband kinderopvang Kortrijk
 • Stad Antwerpen: Stadslab 2050, durven duurzaam experimenteren. Hoe zet je hele stadsgemeenschap aan tot duurzame innovatie ?
 • Resoc Zuid-West-Vlaanderen: Opstart van regionaal overleg kinderopvang binnen actieplan
 • Arrondissementen Brugge, Kortrijk en Tielt: begeleiden, ondersteunen en stimuleren van het Lokaal Overleg Kinderopvang

Vormgeven en begeleiden participatieprocessen

 • Red Star Line Museum Antwerpen: participatief stakeholdertraject voor hernieuwen van missie, visie en strategie.
 • Burgerparticipatie in lokale besturen: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)
 • Burgerparticipatie in lokale besturen:  Asse, Bornem, Evergem, Genk, Heist-op-den-Berg, Kortenberg, Neerpelt, Roeselare,…
 • Kind en Gezin, Gent: ontwikkeling van regionale verankerde aanpak rond preventieve gezinsondersteuning.
 • GO! Erasmusatheneum Deinze: ontwikkeling en implementatie van de Erasmusklas, een eigenwijs secundair methodeonderwijs
 • Kind en Gezin: Proefproject rond de Kinderopvangzoeker te Heusden-Zolder

Kennisdeling rond ontwerpen en faciliteren van cocreatie

 • VVSG: Netwerkatelier
 • Vlaamse overheid: Masterclass Innovatie en creativiteit in een netwerkorganisatie
 • Stad Sint-Niklaas: Leertraject ontwerpen en faciliteren participatieve sessies
 • Vormingsplus Gent: Inhouse masterclass leren ontwerpen van lokale participatieve projecten
 • Regionaal Landschap Zuid-Hageland: leertraject ontwerpen en faciliteren van participatieprojecten
 • Gemeentes Neerpelt, Asse, Evergem, Heist-op-den-Berg: workshops voor medewerkers voor het vormgeven van een participatief proces en het faciliteren van dialoog in een multi-stakeholder context